Jan Zasadil

Překladu se v různé míře věnuji od roku 2009 a kromě mnoha trvalých spoluprací v privátním sektoru mám za sebou knižní překlady od populárně naučné přes (auto)biografickou po románovou tvorbu.

V minulosti jsem působil jako korektor a překladatel webu papežské návštěvy do ČR (2009) a  jako web-manager a zahraniční redaktor Tiskového střediska České biskupské konference (2012). Od roku 2007 do roku 2014 jsem byl také lektorem anglického a německého jazyka a metodikem výuky a mimo jiné příležitostným přispěvatelem do výukových časopisů Bridge a Gate. V letech 2014 a 2015 jsem působil také jako manažer vzdělávacích projektů celoživotního vzdělávání pedagogů a administrátor výběrových řízení v projektech v rámci Evropských strukturálních fondů. V letech 2017 až 2019 jsem mimo překladu rozšířil své obzory o správu a tvorbu webových obsahů u české IT společnosti Actum Digital, která v roce 2020 uspořádala hackathon #ferznamka, kde jsem se podílel na anglické mutaci webu www.ferznamka.cz.

Dne 21. května, 2013 jsem byl Krajským soudem v Českých Budějovicích jmenován tlumočníkem jazyka anglického. Jsem absolventem bakalářského studia oboru Anglistika-amerikanistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2009 jsem absolvoval studijní pobyt na švýcarské Univerzitě Curych. V roce 2004 jsem maturoval v Kanadské Britské kolumbii a v roce 2006 na Biskupském gymnáziu J.N. Neumanna v Českých Budějovicích.

Jsem držitelem jazykových certifikátů Cambridge Certificate of Proficiency in English (C2, 2011) a Sprachdiplom II. Stufe des Kulturministeriums der Bundesrepublik Deutschland (C1, 2006). V roce 2015 jsem absolvoval doplňkové studium pro soudní tlumočníky na Právnické fakultě UK v Praze.

Ze soudních překladů mám zkušenost nejen s certifikáty, vysvědčeními a osvědčeními všeho druhu, ale také s překlady v oblasti pracovního, rodinného a dědického práva, obchodních plných mocí, společenských smluv či lékařských zpráv a technických dokumentací či znaleckých posudků. Jako někdejší správce webových stránek se dobře orientuji ve webových redakčních systémech a jejich jazykových mutací. Kde to je možné, využívám k překladu podpůrný program SDL Trados Studio 2017.